ตัวอย่างงาน Presentation ต่างๆ

posted on 08 Dec 2009 13:36 by spbsoftware

 SPB Mobile Shell 3.5 Widget customize

ตัวอย่างงาน Presentation แนะนำโปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุดของ SPB Mobile Shell ที่มียอดขายสูงสุดในขณะนี้ แต่นี่เป็นการแนะนำบางส่วนของโปรแกรม ที่เราเรียกว่า Widget บนหน้า Life Style ของ SPB Mobile Shell 3.5

 

Jack in the Box

 อีกตัวอย่าง เป็นงานหาไอเดียสำหรับพรีเซ้นต์ โปรแกรม